Eiendomsoverdragelser i Nord-Trøndelag i april

Her er en oversikt over eiendomsoverdragelsene for alle kommunene i Nord-Trøndelag i april.

5.100.000: Hyllbærvegen 18 på Høgberget i Levanger er solgt for kr 5.100.000 fra Kristin Østraat og Thor Arne Røkke til Janne Heitmann og Olve Ness.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Omsetninger for Flatanger kommune: 
 

Andel av Stranda 2 (Gnr 13, bnr 78, seksjon 2) er overdratt fra Eva Anny Stamnes Halmøy til Arne Halmøy (26.04.2019)

Vetlehagen 5 B (Gnr 13, bnr 373, seksjon 9) er overdratt for kr 2.050.000 fra Mads Andreas Fallet til Lensmann Havigs Gate Eiendom As (23.04.2019)
Vetlehagen 5 B (Gnr 13, bnr 373, seksjon 9) er solgt for kr 2.100.000 fra Lensmann Havigs Gate Eiendom As til Mads Andreas Fallet (23.04.2019)

Gnr 42, bnr 20 er overdratt fra Kjell Sigurd Loeng til Øyvind Loeng (08.04.2019)

Leirvikodden 3 (Gnr 23, bnr 49) er overdratt fra Bård Olav Forås til Aud Randi Forås (04.04.2019)
Leirvikodden 3 (Gnr 23, bnr 49) er overdratt fra Bård Olav Forås til Aud Randi Forås (04.04.2019)

Vetlehagen 5 A (Gnr 13, bnr 373, seksjon 10) er solgt for kr 2.457.970 fra Bjørøya Bolig As til Anders Aukrust og Siri Sørum Ovesen (03.04.2019)