Kan få 1.000 boliger på havna

Levanger kommune har mer enn doblet kravet til utnyttelse av havneområdet i den reviderte områdeplanen som skal til politisk behandling.

Bedre utnyttelse: Den nye reviderte områdeplanen for havneområdet i Levanger legger opp til utnyttelse på sju boliger per dekar. SKISSE: Norconsult 

Nyheter

LEVANGER: Planen har vært ute på høring, og den klare beskjeden fra Fylkesmannen var at utnyttingsgraden på minimum tre boliger per dekar var altfor lavt for et så sentrumsnært område. Nå har administrasjonen revidert planen og lagt inn et krav om en generell utnyttelse på sju boliger per dekar.