Håper på byggestart høsten 2020

Brynjar Farstad i Stiklestad Eiendom AS ser for seg byggestart for Sjøgata brygge høsten 2020. PUK-leder Nina Berget (Ap) vil diskutere saken med Sp og Krf før PUK-møtet onsdag.

Første byggetrinn: Sjøgata brygge er planlagt med totalt 53 leiligheter, i tillegg til de 12 som er på området i dag. Første byggetrinn er mellom eksisterende leiligheter ( hvitt med sort tak) og Dampskipsbrygga (lav brygge t.h.). Andre byggetrinn kommer til venstre i bildet mot fergeleiet.  Foto: Stiklestad Eiendom AS/Arcon

Nyheter

LEVANGER: Sjøgata brygge er planlagt med totalt 53 leiligheter, i tillegg til de 12 som er på området i dag. Totale investeringer for Stiklestad Eiendom AS ligger på rundt 200 millioner kroner.