Ønsker ikke singelsti på Ørin

Turgåere liker ikke at Fylkesmannen tilrettelegger for universell utforming i naturreservatet.

Undergang: Stien har blitt gruset fra undergangen under E6 og hele vegen gjennom naturreservatet på Ørin i Verdal.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Flere har ytret seg om den nye gruslagte stien på Ørin naturreservat i Verdal. En av dem som viser sin misnøye er Ann Kristin Gresdahl som bor i området.