Ny teknologi skal gi sauebønder bedre oversikt over dyrene som er ute på beite.

Smartbjella skal gjøre hverdagen enklere

Årlig slippes rundt to millioner sauer og lam på utmarksbeite i Norge. Peter Asle Mona håper at minst 15.000 av dem går med den nyutviklede smartbjella rundt halsen.

Smartbjelle: Daglig leder Peter Asle Mona i Smartbells AS monterer de nye bjellene på sine egne sauer. Med hjelp av ny teknologi skal de gi beitebrukerne full oversikt over saueflokken og om det skjer noe unormalt i beiteområdet.  

Nyheter

SNÅSA: Mona er daglig leder i Snåsa-bedriften Smartbells AS som selger smarte sauebjeller med hjelp av tingenes internett (IOT). Den skal gi bøndene bedre kontroll over dyrene som er på utmarksbeite. Det gjelder for alle beitedyr, ifølge Mona.