Flere vil bygge skogsveger

I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging.

Penger til skogsveger: Fylkesmannen i Trøndelag fikk for 2019 fått tildelt 17 millioner kroner i tilskuddspott til vegbygging og vanskelig terreng.  Foto: Foto: Dag O. Bævre / Fylkesmannen i Trøndelag

Nyheter

De aller fleste søknadene omhandler store, gode og lønnsomme veiprosjekter som vil gjøre betydelige tømmervolum tilgjengelig for hogst, går det frem av en pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.