Bekymret over foreslåtte endringer i rovdyrforvaltningen.

Frykter mer rovdyr-byråkrati

Leder Gunnar Alstad i den regionale rovviltnemnda frykter at regjeringen vil fjerne politisk innflytelse i rovviltpolitikken.

Endret forvaltning: Regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd, som skal behandle klager på vedtak om kvoter og skadefelling, erstatninger, forebyggende tiltak og omstilling. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

Nyheter

I et møte mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og rovviltnemndene tidligere denne måneden ble nemndene presentert for en rekke tiltak regjeringen ønsker å gjøre. Noe som blant annet betyr endringer i både naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.