Åpen barnehage i Steinkjer flytter til Nordsileiret og reduseres til et minimum

Politikerne i Steinkjer taler varmt for Åpen barnehage, men har over år redusert tilbudet gjentatte ganger. Fra høsten av skal man forsøke å opprettholde tilbudet i helse- og beredskapshuset med kun 0,2 årsverk.

Integrering: – Åpen barnehage betyr mye for oss som er innvandrere i Steinkjer, sa Mahnaz Karami (i midten), mor til Helena, i en reportasje i Trønder-Avisa i november 2017. De øvrige på bildet er Hediye Sahin og Havin og Siri Smolan og Johannes. 

Nyheter

STEINKJER: Enhetsleder barn og familie i Steinkjer kommune, Marianne Vollen, er ikke i tvil om hva som holder tilbudet for unge barnefamilier i gang med minimale ressurser: Pedagogisk leder Toril Austli.