Full forvirring om hvem som er klageinstans i Ruben-saken

Det hersker usikkerhet om klageadgangen i avslag på et ellevte skoleår. Fylkesmannen har kontaktet Utdanningsdirektoratet for å få et svar.

Forvirrende juss: Verken Levanger kommune eller Fylkesmannen i Trøndelag er helt sikker på om kommunen er rette klageinstans på søknaden om Ruben kan få et ellevte år i grunnskolen. Nå har Fylkesmannen kontaktet Utdanningsdirektoratet for å få et klart svar. 

Nyheter

LEVANGER: Opplæringsloven sier at Fylkesmannen er klageinstans i alle enkeltvedtak i grunnskolen. Spørsmålet er om avgjørelsen om et ekstra år i grunnskolen er et enkeltvedtak eller ikke.