Omstridt prosjekt sendes ut på høring.

Stor splid om Sjøgata brygge

Politikerne er langt fra enige om bygging av bryggeleiligheter mot sundet i Levanger.

Stiklestad eiendom har store planer for det gamle kjøpesenteret i Levanger sentrum. Område mellom fergeleiet og det gamle Levanger kjøpesenter. Levanger sentrum fotografert med drone over Levangersundet.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Planen til Stiklestad Eiendom legger opp til bygging av to boligblokker i fire etasjer og omregulering og ombygging av dagens boligmasse. Det vil gi omtrent 53 nye boliger i Levanger sentrum, i tillegg til 12 leiligheter som er der fra før.