Nesten tre ganger så mange gutter som jenter får spesialundervisning i Steinkjer-skolen.

– Vi må ha et skoleløft for guttene

164 gutter får spesialundervisning i grunnskolen i Steinkjer, mot 58 jenter. Senterparti-politiker Marthe Solnes Persgård mener tiden er inne for å gi guttene et løft for at de skal lykkes bedre i skolen.

Hovedutvalgsleder oppvekst og kultur i Steinkjer kommune, Marthe Solnes Persgård, Senterpartiet, foran nye Steinkjer barneskole. 

Nyheter

STEINKJER: Det er betydelige forskjeller mellom jenter og gutter både på barneskolen og senere i skoleløpet. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene i gjennomsnitt bedre karakterer enn guttene i alle fag – bortsett fra kroppsøving.