315 ungdommer påmeldte rusfrie Statement

Det rusfrie arrangementet i Verdal er fremdeles et populært arrangement for de unge.
Nyheter

– Det er 315 påmeldte i år, sier Eir Aas Jakobsen, leder for ungdomshuset Panzer i Verdal. Hun har det overordnede ansvaret for det rusfrie ungdomsarrangementet 16. mai.