Investor Odd Øie byr 30 millioner for 38 prosent av mediekonsernet

Kaster seg inn i kampen om Trønder-Avisa

I en pressemelding skriver investor Odd Øie at han har lagt inn bud på Trønder-Avisa.

Investor Odd Øie vil kjøpe Trønder-Avisa.  Foto: Anders Nordmeland

Nyheter

I pressemeldingen skriver Øie at han gjennom sitt selskap Amble Investment AS har lagt inn et bud på LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS.

Han byr 30 millioner for hele aksjeposten til LL Inntrøndelagen, som er på 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa.

– Vi har tro på at vi kan bidra med et langsiktig eierskap som kan bidra til en nødvendig omstilling for å sikre Trønder-Avisas posisjon i Steinkjer og Trøndelag, sier eier av Amble Investment AS, Odd Øie, i pressemeldingen.

Dermed kaster selskapet seg inn i kampen om Trønder-Avisa – mot mediekonsernet Polaris media, som allerede har tegnet en intensjonsavtale.

– Polaris har gjennom to ulike tilbud verdsatt avisen for lavt, sier Øie i pressemeldingen.


Storø vil gå til sak for å stoppe salg av Trønder-Avisa

Gjennom sin advokat varsler Hans Martin Storø at det er aktuelt å gå rettens vei for å stoppe salget av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa til Polaris Media.

Salget av Trønder-Avisa kan ende i retten

Torsdag kveld vedtok det ene eierselskapet i Trønder-Avisa å selge sine aksjer til Polaris Media – dersom de har tolket sine egne vedtekter riktig.

Avtale om salg av Trønder-Avisa

Det er oppnådd enighet om at Polaris Media overtar aksjeflertallet i Trønder-Avisa. Det framgår av en børsmelding som ble offentliggjort mandag ettermiddag.


– Unik markedsposisjon

– Trønder-Avisa og Namdalsavisa har sammen en unik markedsposisjon nord i Trøndelag. Samtidig kreves det omstilling for å møte fremtiden. Det er fullt mulig med en omstilling av avisen som kan utvikle selskapet slik regionen fortjener, sier Øie i pressemeldingen.

Trønder-Avisa har mer eller mindre vært i kontinuerlig omstilling de siste 10 årene. Antallet årsverk i bedriften er over halvert på denne perioden.

De tre siste årene har Trønder-Avisa levert regnskapsmessig resultat på henholdsvis -2,6 millioner, -3,1 millioner og 5,1 millioner. De negative resultatene de to siste årene skyldes i stor grad avskrivninger etter kjøpet av Namdalsavisa i 2015.

Øie eier i dag 48 prosent av Ytringen på Kolvereid, er styreleder Sør-Varanger avis i Kirkenes, og sitter i ledelsen i en rekke andre avishus.

For den enkelte aksjeeier i LL Inntrøndelagen innebærer budet fra Øie omtrent 20.000 kroner per aksje.

Storø har sendt forliksklage

Trønder-Avisa eies i dag av LL Inntrøndelagen (38,0%), AS Nord-Trøndelag (51,9%) og Polaris (10,1%). Sistnevnte har over tid jobbet for å bli majoritetseier i avisa.

I mars ble det sendt ut børsmelding om at det var inngått en intensjonsavtale om at Polaris Media ASA skulle bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS (Trønder-Avisa konsern). Det skulle ifølge avtalen skje ved at LL Inntrøndelagen selger seg ut av selskapet, mens den andre lokale eieren, AS Nord-Trøndelag, fortsetter som eier med 44% eierandel, etter et nedsalg på 7,9%.

Salget ble godkjent med simpelt flertall i en ekstraordinær generalforsamling i LL Inntrøndelagen i april, men den gang varslet aksjonær Hans Martin Storø at han vurderte å gå rettens vei for å stoppe salget. Uenigheten skyldes forskjellige oppfatninger av hvordan LL Inntrøndelagens vedtekter skal tolkes. Holder det med simpelt flertall for å selge aksjene i Trønder-Avisa, eller må to tredeler av aksjonærene være enige i salget for at vedtaket skal være gyldig?

Siden den gang har Hans Martin Storø via sin advokat varslet styret om at han vurderte å gå rettens vei for å stoppe salget til Polaris Media ASA. 13. mai ble det sendt inn en forliksklage til forliksrådet, hvor Storøs advokat fastslår at Storø «er av den oppfatning at vedtaket er ugyldig idet salg av aksjeposten ikke kan vedtas med simpelt flertall». Det står også i klagen at det ble sendt prosessvarsel til styret i LL Inntrøndelagen, men at dette «ikke har foranlediget kommentarer fra klagemotparten». Advokaten legger ned påstand om at generalforsamlingens beslutning om salg av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa er ugyldig.

Stor interesse for selskapet

Sjefredaktør i Trønder-Avisa og konstituert administrerende direktør i Trønder-Avisa konsern, John Arne Moen, slår fast at det er stor interesse for selskapet.

– Vi har vært gjennom en voldsom omstilling de siste årene, med kraftig reduksjon i antall ansatte – hovedsakelig som følge av nedgang i annonseinntektene. Dette har rammet hele bransjen, men Trønder-Avisa har i samme periode også hatt utfordringer knyttet til avskrivinger etter oppkjøpet av Namdalsavisa. Dette var vi klar over da kjøpet ble gjennomført i 2015, men dette har naturlig nok påvirket årsresultatene våre de siste årene og har kommet i tillegg til virkningen av annonsenedgangen, sier Moen, som ikke har noen formening om hvordan det som nå har skjedd, vil påvirke den videre eierprosessen.

– Dette er et forhold som angår ulike eiergrupperinger og aksjonærer, og som administrasjonen i selskapet ikke har noen befatning med. Jeg har foreløpig heller ikke sett selve budet, bare lest pressemeldingen som Øie har sendt ut, og vet derfor ikke hvordan innretningen er eller hva som reelt sett ligger i det, slår han fast.


Sier nei til rettet emisjon i Trønder-Avisa

Eierselskapet LL Inntrøndelagen sier nei til at Polaris Media skal få øke sin eierandel fra 10,09 til 51 prosent av aksjene i Trønder-Avisa.

Bred enighet om å la Polaris Media kjøpe seg opp

Styret i Trønder-Avisa foreslår at Polaris Media får kjøpe seg opp i Trønder-Avisa AS ved at det utstedes nye aksjer kun til Polaris Media. Det er lederne i Trønder-Avisas tre eierselskap enige i.

Polaris foreslår en rettet emisjon for å ta kontrollen over Trønder-Avisa

Polaris Media ASA deltar i mulig rettet emisjon i Trønder-Avisa AS.

Blokkerte for salget av Trønder-Avisa til Polaris Media

Styret i LL Inntrøndelagen fikk ikke det nødvendige flertallet for å selge Trønder-Avisa til Polaris onsdag kveld.

Ber eierne om snarlig løsning

Ledelsen og ansatterepresentanter i Trønder-Avisa uttrykker sterk bekymring for den uavklarte eiersituasjonen i selskapet.

Tror på alternativt bud på Trønder-Avisa

Odd Øie var en av aksjonærene som stoppet salget av Trønder-Avisa til Polaris. Nå sier han at han jobber for å etablere et alternativt framtidig eierskap for selskapet.

Salget til Polaris Media ble stoppet i LL Inntrøndelagens generalforsamling:

Kamp om eierskapet i Trønder-Avisa

Tirsdag kveld ble Polaris Medias kjøp av Trønder-Avisa stoppet. Nå pågår det en intens kamp om vegen videre.

Polaris Media ASA kjøper seg kraftig opp i Trønder-Avisa

Fredag ettermiddag ble det klart at mediekonsernet Polaris Media ASA kjøper 46 prosent av aksjene i Trønder-Avisa AS.