«Fellowship MC mot Mobbing» ble stiftet for å gi et bidrag for en mobbefri hverdag.

Liten MC-klubb med stort løft mot mobbing

Neste helg minnes «Odin» med landsdekkende MC-treff. Bak arrangementet «Hurt 2019» står åtte medlemmer i lokal MC-klubb i Inderøy.

med fokus mot mobbing: Leif Alstad (t.v.) og Vegar Elvland er henholdsvis leder og nestleder i «Fellowship MC mot mobbing», som neste helg arrangerer en landsmønstring mot mobbing med bakgrunn i at det er fem år siden Odin Olsen Andersgård (13) tok sitt eget liv. Åpenheten rundt selvmordet førte til et enormt engasjement landet over. Bak ser vi Asgeir Fjellseth (f.v.) Tore Strømstad (kaffegjest), Tove Fjellseth, Kjell Ivar Sakshaug, Rune Gladsø, Tor Anders Haugseth og Kjell Roar Svepstad. 

Nyheter

INDERØY: – Vi håper og tror at dette kan bli historiens største markering mot mobbing i Norge, og håper arrangementet samler folk fra hele landet, sier nestleder Vegar Elvland i Fellowship MC mot mobbing.