Må lage nye vegnavn for å unngå kaos

Identiske eller svært like veinavn kan skape trøbbel når Verran og Steinkjer slår seg sammen fra nyttår. Derfor skal en rekke veier få nye navn.

Får nytt navn: Mellomvegen på Nordsia i Steinkjer er blant vegene og gatene som får nytt navn i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kanskje får vegen tilbake sitt tidligere navn som var Grønne gate – som opphørte i 1951? Foto: Joar Børstad 

Nyheter

STEINKJER/VERRAN: Det er åtte doble veinavn i Verran kommune og Steinkjer kommune. I tillegg er det åtte adressenavn som har like eller likelydende navn, som for seksempel Grønlivegen / Grønnlivegen, Kleppavegen / Klepparvegen, Reitinvegen / Reitanvegen, Setterstjønna / Setertjønna, Skolevegen / Skolegata.