Politikere på banen i Ruben-saken

Geir Tore Persøy (Frp) har kommet med en interpellasjon der han foreslår å gi kommunalsjefen marsjordre om å godkjenne Ruben Stokkelands søknad om et ekstra skoleår i grunnskolen.

Ruben Stokkeland (16) og spesisalpedagog Erlend Grimstad ved Vårtun oppvekstsenter i Levanger. Politikere har engasjert seg i saken etter at det ble kjent at Ruben har fått avslag fra kommunen på et ellevte år i grunnskolen.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: 16-åringen har flere diagnoser; regressiv autisme, psykisk utviklingshemming, Tourettes syndrom og tvangslidelser. Han mistet språket som 4-åringen, men etter jul har Ruben vist en enorm framgang som har forbløffet spesialpedagogene ved Vårtun kristne oppvekstsenter. Han klarer å kommunisere gjennom assistert skriving.