Sanner er bekymret for kjønnsforskjellene i skolen

Det er på nasjonalt plan betydelige forskjeller mellom jenter og gutter både på barneskolen og senere i skoleløpet.
Nyheter

Blant hovedfunnene i Stoltenberg-rapporten ser man at jenter har bedre språkforståelse allerede før de begynner på skolen. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving.