Setter av 200.000 til strategisk arbeid mot Nord-strukturen

Formannskapet i Steinkjer kommune bestemte torsdag at de bevilger 200.000 kroner til kampen om å bevare de samfunnsfaglige fagene ved Nord universitet i Steinkjer

Bevilger penger: Formannskapet i Steinkjer vedtok å sette av 200.000 til arbeidet med å bevare studietilbudene i Steinkjer  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Et samlet formannskap ble tirsdag enig om å bevilge 200.000 kroner til det strategiske arbeidet kommunen ønsker å legge ned for å påvirke beslutningen til Nord universitets styre om å flytte sosiologi, geografi og multimedialinjene til Levanger .

– Det er ikke sikkert vi bruker noen penger, nå handler det først og fremst om egeninnsats., men pengene gir oss et handlingsrom. Det kan for eksempel handle om innkjøp rettet mot kommunikasjon. Det er nå det er høring og vi må kunne være operativ de neste ukene. Dette gir oss håndpenger ved behov, sier ordfører Bjørn Arild Gram.