Vil ta tilbake styringa over sykehusene

17 år er med helseforetak-modellen er nok. Styringen av spesialhelsetjenesten må tilbake på politiske hender.

Tilbake: Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) og Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) mener styringa over sykehusene må tilbake på politiske hender. 

Nyheter

Det mener stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) og Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp). Helseforetaksloven som førte til at ansvaret for spesialhelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten, trådte i kraft i 2002.