Familien føler nå at de blir hørt

Fremskrittspartiets Geir Tore Persøy gikk onsdag kveld på talerstolen i kommunestyret i Levanger med et endret forslag til vedtak i sin interpellasjon i den såkalte Ruben-saken. Familien fikk nytt håp fra svaret som ordføreren kom med.

Omformulerte interpellasjonen: – Min nye formulering i saken er at personen det gjelder får saken sin grundig vurdert, på en måte som gir et godt grunnlag for den avgjørelsen som blir tatt, sa Geir Tore Persøy ( Frp).  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Opprinnelig het det i Persøys innsendte interpellasjon til ordføreren at «FrP håper å få med kommunestyret på å gjøre om vedtaket fra kommunen», forstått slik at Ruben Stokkeland (16) kunne få gå et ellevte år i grunnskolen, ved den private Vårtun skole på Levangernesset.