Store muligheter for Nord-utvidelse på campus Røstad

Statsbygg eier nesten 70 dekar som er regulert til universitetsformål rundt campusområdet til Nord universitet i Levanger. – Om det blir nødvendig, kan vi komme i gang med bygging på kort varsel.

nesten 70 dekar regulert tul universitetsformål: Nord universitet sin campus på Røstad i Levanger. Statsbygg eier nesten 70 dekar som er regulert til universitetsformål. Trønderhallen til høyre.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Det sier Lasse Finsås, direktør for digitalisering og infrastruktur ved universitetet.