Arnstad forsvarer klimastreikerne

– Det er bra at unge viser muskler i klimasaken, sier Ada Arnstad, avtroppende leder i Senterungdommen.

Forsvarer: Avtroppende leder for Senterungdommen, Ada Arnstad, tar klimastreikende ungdom i forsvar.  

Nyheter

Arnstad mener ungdommen streiker med god grunn.

– Norske barn og unge demonstrerer ikke for symbolpolitikk, de rettroende eller for å spole verden tilbake. Men fordi vi ser at klimaendringer ikke er noe som kommer til å skje, men noe som skjer nå. Det handler om mer enn natur, det vil avgjøre hvilke arbeidsplasser, velferdsordninger og hvilket statsbudsjett vi skal ha i fremtiden, sier hun.


Ola Borten Moe (Sp) tar et oppgjør med «megafon-samtale» om klima og skolestreikende ungdom.

«Olje-Ola» advarer mot å krisemaksimere om klima

Oljeinvestor og Sp- nestleder Ola Borten Moe roper varsku om klima- debatt kun for «de rettroende». Og det han kaller irriterende klimatiltak.

Trønder-Avisa vil i en artikkelserie utforske status for klimautfordringene.

Norge skal kutte klimautslipp. Hva skjer i Trøndelag og i trønderske hjem? Hvilke tiltak hjelper egentlig for å kutte utslipp, og hvordan bidrar det offentlige til å nå målene vi som nasjon har forpliktet oss til i FNs Paris-avtale?

Publiserte artikler:
15.05.19: Mange vil kutte – men utslippene øker i 13 av 23 nordtrønderske kommuner
16.05.19: Ola Kristian velger elg for klimaets skyld
16.05.19: Kan ikke fastslå at vilt er bedre for klimaregnskapet
16.05.19: Advarer mot «fiktive lekedebatter» om utslippskutt
21.05.19: Slik velger du klimavennlig mat i butikken
24.05.19: – Norske grønnsaker er mer klimavennlige enn utenlandske
24.05.19: Frykter nedleggelse – uten at det gir klimanytte
25.05.19: Utfordring: Ei uke uten bil. Den viktigste klimareisen skjer i hodet
25.05.19: Utfordring: Ei uke uten kjøtt. Men hva med kjøtt?
25.05.19: Utfordring: Ei uke uten avfall. Et liv uten emballasje
26.05.19: «Olje-Ola» advarer mot å krisemaksimere om klima
26.05.19: Arnstad forsvarer klimastreikerne