Ble buet ut fra ampert møte da same ble nektet adgang

Stemningen ble hissig på et møte i Selbu der avvikling av samepolitiske lover var et tema torsdag. En samisk grunneier måtte love å ikke provosere.

Ble buet ut: – Da jeg tok ordet ble det buet og jeg fikk beskjed om å ha meg ut. Da satte jeg meg bakerst, sier Tommy Reinås i Miljøpartiet de grønne (MDG)..  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

SELBU: Grunneiere, ordførere og politikere i en rekke kommuner var invitert til grunneiermøtet der Selbu Utmarksråd og Roltdalen Allmenningsstyre var arrangører. Ifølge NRK var møtet allerede på forhånd omdiskutert, da det var kjent at lokalt kjente ledere i organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) skulle ha innlegg. EDL skriver på sin hjemmeside at de «ønsker å avvikle samepolitiske lover og ordninger som undergraver likeverdet», noe som har skapt engasjement fra samisk hold i forkant av møtet.