Eiendomsoverdragelsene i uke 23

Nyheter

Omsetninger for Flatanger kommune:

Ytterhaugen 2 (Gnr 13, bnr 264) er solgt for kr 2.190.000 fra Geir Henning Sørå til Hans Jonas Hilmer Larsson (07.06.2019)

Andel av Vikdalveien 48 (Gnr 27, bnr 171) er overdratt fra Jens Morten Letnes til Liv Letnes og Randi Marie Letnes (04.06.2019)

Andel av Vikdalveien 48 (Gnr 27, bnr 171) er overdratt fra Liv Letnes til Randi Marie Letnes (04.06.2019)