Starter nytt fylkeskommunalt kraftselskap.

Skal høste grønn energi fra egne bygg

Trøndelag fylkes- kommune skal høste grønn energi fra egne bygninger, og starter eget kraftselskap.

Høster energi: Drivhuset på Mære høster energi og forsyner alle omkringliggende bygg ved skolen. Det vil fylkeskommunen nå gjøre til forretningside, og stifter derfor et nytt kraftselskap for å forvalte verdiene.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Fylkesrådmannen har bedt fylkesutvalget om å få utrede en forretningsmodell for å etablere et eget fylkeskommunalt kraftselskap som skal høste energi fra fylkeskommunens bygningsmasse.