Denne rektoren og 31 andre ber om tillit for styret ved Nord universitet

Ber Storting og regjering om at autonomien til styret ved Nord universitet respekteres.

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU er en av 32 rektorer som støtter styret ved Nord universitet 

Nyheter

Rektorene understreker at Nord universitet er inne i en krevende omstilling.


De peker på at styrene skal påse at institusjonene tilbyr utdanning, utfører forskning, bidrar til innovasjon og samarbeider med samfunns- og arbeidsliv lokalt og regionalt, slik pålagt av vårt øverste folkevalgte organ: Stortinget.


Rådmannen i Steinkjer ber Nord-styret avslutte prosessen

Rådmannen vil at Nord Universitet skal avslutte hele prosessen rundt studiestedstruktur og viser til at Nord har forpliktet seg både juridisk, økonomisk og moralsk til tverrfaglig tilstedeværelse.

 

Dette kan bli Levanger kommunes svar på Nord-høringen

Formannskapet i Levanger skal onsdag behandle høringsuttalelsen på forslaget til ny studiesstedsstruktur ved Nord universitet.


Rektorene som var til stede på representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet (UHR) onsdag 29. mai vedtok en uttalelse om autonomi og situasjonen ved Nord universitet.

Det har lenge vært taust om innholdet i uttalelsen, men i dag tirsdag 11. juni ble det publisert en uttalelse fra 32 rektorer, skriver Khrono

Se hvilke rektorer som undertegnet uttalelsen.