Almlid ny styreleder i Trønder-Avisa

Kolbjørn Almlid fra Malm ble tirsdag kveld valgt til ny styreleder i AS Nord-Trøndelag.

Ny styreleder: Kolbjørn Almlid er ny styreleder i AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Selskapet er Trønder-Avisa-konsernets majoritetseier. Almlid overtar dermed også som styreleder i Trønder-Avisa konsern.

Almlid har lang erfaring fra næringslivet, og har vært direktør i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond i Nord-Trøndelag, deretter direktør for alle distriktskontorene og til slutt direktør for innenlandsdivisjonen i Innovasjon Norge.

Han har vært styreleder i NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) og hadde ansvar for omdanningen av kraftselskapet fra fylkeskommunalt eid foretak til fylkeskommunalt eid selskap, styreleder i Helse Midt-Norge og styreleder i Statnett.

Han har også vært med i flere offentlige utvalg, blant andre Hellandsvik-utvalget, som utredet statlig overtagelse av regionsykehusene.