Sjekk hvordan korpset innvier Åsenhallen!

Maya Dullum (9) og Trym Aarnseth (13) smilte begge fra øre til øre da ordføreren erklærte Åsenhallen for åpnet.
Nyheter

ÅSEN: Med flott korpsmusikk som startsignal åpnet Levangers nye idrettsstolthet i sørenden av kommunen offisielt onsdag kveld.