Advarer om at skolsetruktur-debatten vil komme:

Tror en skole ryker – men at ingen vil si det før valget

Frykt for bråk før valget gjør at fylkespolitikerne venter med å ta skolestrukturdebatten, mener Åste Lindau (KrF).

Usikkert: Fylkespolitikerne vil måtte vurdere å endre skolestrukturen i løpet av de neste fire årene, tror Åste Marie Lande Lindau (KrF), som tilfeldigvis blir fotografert foran Steinkjer videregående skole. Lindau vil ikke spå hvilke skoler som eventuelt vil ligge tynt an i en slik debatt. – Uansett utfall vil debatten i seg selv skape usikkerhet, sier hun, og oppfordre private aktører til å melde seg på debatten for å påvirke i tide.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

Trusler om nedlegging har forfulgt flere videregående skoler i fylket de siste årene.