Skyting har gitt Stephan og Malte bedre konsentrasjon på skolen

Prosjektet «Skyting for mestring» gir gode resultater for barn med adferdsproblemer og konsentrasjonsvansker.

Konsentrert: Stephan Strand syns det er vanskelig å konsentrere seg i klasserommet, men når han kommer på skytebanene er det mye lettere å fokusere på arbeidsoppgavene. Prosjektet «Skyting for mestring» har gitt 10-åringen en hverdag med mindre konflikter og bedre konsentrasjon.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

MÆRE: Seks elever ved Mære skole har hatt tilbud om skytetrening to skoletimer i uka i sju måneder. Stephan Strand og Malte Jøhnk Møller opplever bedre konsentrasjon, bedre søvn og færre konflikter i hverdagen.