Trekker budet på aksjene i Trønder-Avisa

Hans Martin Storø har varslet styret i eierselskapet LL Inntrøndelagen at de ikke ønsker å oppløse selskapet for å selge aksjene til Odd R. Øie likevel.

TREKKER BUDET: Odd R. Øie kjøper ikke aksjene i Trønder-Avisa, men vil heller kjøpe seg opp i eierselskapet LL Inntrøndelagen.  Foto: Roald, Berit

Nyheter

Hans Martin Storø skriver i sitt brev til representskapet i LL Inntrøndelagen at han blant annet trekker kravet fordi han mener at generalforsamlingen i det andre eierselskapet, AS Nord-Trøndelag, sist tirsdag fattet vedtak om å ikke selge seg ned i Trønder-Avisa.