Styret i Helse Nord-Trøndelag skal vedta nedleggelse av ambulansetilbud.

Ambulansene må spare millioner

Ambulansekartet er tegnet i prosjekt «Bærekraft 22». Det innebærer at dagbilene i Vikna og Roan forsvinner og at døgnambulansen på Snåsa erstattes av en dagbil i et prøveprosjekt.

Må spare: Klinikkleder for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag, Øystein Sende foreslår å legge ned dagbilene i Roan og Vikna, og etablere en enmannsbetjent akuttbil på Inderøy i rapporten «Bærekraft 22», som legges fram for HNT-styret onsdag.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Det årlige resultatet må forbedres slik at helseforetaket har likviditet til å gjennomføre vedtatte planer.

HNT i rapporten «Bærekraft 22»
Nyheter

Det er klinikkleder Øystein Sende som legger fram forslagene for styret, som skal behandle Bærekraft-rapporten i sitt møte onsdag.