St. Olavs Hospital HF vokser og får tilført flere kommuner.

Ordfører beklager helsevedtak

Ambulansene i Leksvik og på Bessaker i Roan forsvinner fra Helse Nord-Trøndelag (HNT) sin ambulanseflåte, og skal i framtida styres fra St. Olavs Hospital.

Flytter ambulanser: Ambulansene i Leksvik og på Bessaker i Roan flyttes fra Helse Nord-Trøndelag sin ambulanseflåte og over til St. Olavs Hospital. Det er klart etter tirsdagens styremøte i Helse Midt-Norge.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Stjørdal: Det er klart etter styremøtet i Helse Midt-Norge (HMN) tirsdag. Der ble det vedtatt å endre opptaksområdene til helseforetakene. Noe som tilfører St. Olavs Hospital HF mange nye kommuner.