Reagerer på at prøveprosjekt ble satt i gang to dager før styremøtet:

Bekymret for ambulanse-beredskapen på Innherred

Færre døgnambulanser må hjelpe flere etter at Snåsa-ambulansen mandag ble gjort om til å være en ambulanse som kun opereres på dagtid – mens Leksvik-ambulansen flyttes til St. Olavs Hospital.

Bekymret: Styremedlem Bjørn Arild Gram frykter at beredskapen, særlig på nordre deler av Innherred, svekkes av vedtakene som er gjort. Han vedkjenner samtidig at det er en vanskelig jobb å utføre for administrasjonen, som er bedt om å drive mer effektivt og bærekraftig.  Foto: Foto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa

Nyheter

NAMSOS: Styret i Helse Nord-Trøndelag (HNT) hadde onsdag styremøte hvor vedtak for fremtiden for ambulansetjenestene i helseforetaket ble fattet. Helse Midt-Norge hadde dagen før sitt styremøte, hvor de som Trønder-Avisa skrev tirsdag, fattet vedtak om blant annet å flytte ambulansetjenestene i Leksvik og Roan fra HNT til St. Olavs Hospital. Før dette skal det først gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse, journ.anm.) for de prehospitale tjenestene, og det skal iverksettes eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak.