Nord-dekan avviser å ha tydd til nullopptak for å flytte studier.

– Har store ambisjoner for samfunnsfagene

Dekan Hanne Thommesen avviser påstanden om at mediefagene har den nødvendige kompetansen for å kjøre opptak, og sier hun har ambisjoner om at samfunns- og mediefagene skal vokse i Trøndelag.

Store mål: Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord universitet, Hanne Thommesen, ønsker på sikt å etablere flere utdanninger, blant annet barnevern og sosionom i Levanger. På sikt kan det medføre rundt 350 nye studenter ved campusen på Røstad. 

Nyheter

LEVANGER: Store deler av mediemiljøet i Steinkjer har vært kritisk til at ingen av de tre linjene kjører opptak neste år. NOKUTs minstekrav til kompetanse er at minimum 20 prosent av lærerne skal ha førstekompetanse. På spill- og opplevelsesteknologi har tre av de seks lærerne førstekompetanse.