Klar beskjed til næringslivet i Verdal: – Våg å satse på ungdommen!

– Vi vet ikke hvilke muligheter som finnes, sier Are Steen, Andrea Risan og Veronica Larsson. De mener det er viktig at næringslivet appellerer til ungdommen.

Grønn fremtid: De tre ungdommene som går ut av Verdal videregående skole med studiespesialiseringen i baklomma, tar sikte på å ut å ta utdanning langt fra hjemstedet og få verdenserfaring på CV-en. Om de skal tilbake til Trøndelag er de usikre på, for de vet ikke om drømmejobben finnes lokalt. Fra venstre: Are Steen, Andrea Risan og Veronica Larsson. 

Nyheter

VERDAL: Under paraplyen «Hva forventes av trøndersk arbeids- og næringsliv innen 2030?» kom tre ungdommer fra Verdal med sine betraktninger. Alle skal de gjøre ferdig en sommerjobb innen en næring de ikke tenker å jobbe i i fremtiden – før de skal ut i verden å bygge nettverk for på sikt å bli ledere.