Skrinlegger utfylling til industriområde her

Det er umulig å få til et havne- og industriområde i Langstein basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen. Men massene kan gi nytt landbruksareal.

Andre formål: Planene om nytt industriområde på fyllmasser fra Forbordfjelltunnelen i Langstein er skrinlagt. – Å finne reetableringsmuligheter for Stjørdal havn henger litt i det blå nå. Vi må sette oss ned og se hva vi skal gjøre fremover, sier ordfører Ivar Vigdenes. Foto: Johan Arnt Nesgård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STJØRDAL: Resultatene fra de geotekniske undersøkelsene viser at løsmassene i området er mer omfattende enn en hadde håp om. Disse løsmassene består i all hovedsak av bløte leirmasser.