34 nye leiligheter på Brød & cirkus-tomta på Sannan under planlegging:

Positive til nytt leilighetsbygg

Hasle Gjerde og Sannan Næring as vil bygge nok et leilighetsbygg, nå på Brød & cirkus-tomta – får positive signaler fra kommune og politikere.

Nytt leilighetsbygg: Sannan Næring as forsøkte første gang i 2016 å få omregulert Brød & Cirkus-tomta til leilighetsbygg på sju etasjer, da fikk de avslag fra kommunen. Nå har de moderert planene til 4, 5 etasjer og 34 leiligheter. Formannskapet har stilt seg positive i en forhåndsvurdering av omreguleringen. Telthuset (til høyre i bildet) vil i så fall bli flyttet til bautaene ved Krogbakken. 

Nyheter

Steinkjer: Lyngstad arkitekter har på vegne av grunneier Sannan Næring as bedt politikerne i Steinkjer om en forhåndsvurdering av forslag til reguleringsendring for tomta som ligger midt inne i det etablerte boligområdet på Sannan i Steinkjer, også kjent som Brød & Cirkus-tomta.