Mistanke om mædi-smittet sau i Trøndelag

Etter at Veterinærinstituttet har påvist at fire-fem sauer i en besetning i Trøndelag har antistoff mot lentivirus, som kan indikere de alvorlige sykdommene Mædi eller CAE, er 14-15 besetninger ilagt restriksjoner.

Alvorlige sykdommer. Mædi og CAE er B-sykdommer som ansees som alvorlige, og hvor systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommen straks meldes Mattilsynet, skriver tilsynet.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Funnet av antistoffer mot lentivirus, et sakteutviklende virus som kan indikere sykdommen Mædi, ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri i Trøndelag. Mattilsynet fikk sterk mistanke til flere enn fire dyr i en av besetningene som det rutinemessig ble tatt prøver av.