Skal løfte trøndersk opplevelsesnæring

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang et viktig arbeid som skal gjøre Trøndelag mer attraktiv som opplevelsesdestinasjon.

Opplevelsessatsing: – Prosjektet har en styringsgruppe med deltakere fra ulike deler av opplevelsesnæringene. Opplevelsesnæringen er alt vi før har kalt reiseliv, men i tillegg kommer opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større arrangement, sier Øystein M. Eide i fylkeskommunens seksjon kunst og kultur, som leder styringsgruppen. 

Nyheter

Prosjektet heter «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030». Det skal gi mer kunnskap, finne videre retning for utvikling og velge tiltak som vil løfte trøndersk opplevelsesnæring, heter det i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune.