SJ-togene skal kjøre under navnet Nord

Ny informasjon fra anbudsdokumentene viser hvordan SJ har tenkt å posisjonere seg i Trøndelag.

Profilering: De svenske togene i Norge vil få profilnavnet NORD.  Foto: Skisse fra SJ

Nyheter

Der ligger også designet svenskene tenker for togsettene.