Mattilsynet legger ned flere kontorer

Mattilsynet har lagt ned ni kontorer de siste årene. Nå planlegger tilsynet å legge ned flere.

Sammenslåinger: I Mattilsynets årsrapport for fjoråret fremgår det at det nå vurderes å gjennomføre ytterligere sammenslåinger allerede til høsten. 

Nyheter

Hensikten med omorganiseringen er å spare penger for å kunne følge opp budsjettkutt og effektiviseringskrav fra regjeringen, skriver Nationen.