Ønsker chartertog til Åre på Meråkerbanen

SJ vil utnytte turistdestinasjonen Åre – og etter hvert bruke Meråkerbanen som knutepunkt til Stockholm.

FRITT FRAM: Jernbanedirektoratet sier at SJ kan kjøre chartertogtrafikk som de ønsker, så lenge de opp- fyller minimumskravene for antall avganger. Bildet er fra Storlien grensestason. FOTO: Johan Arnt Nesgård 

Nyheter

47.000 passasjerer reiste med Meråkerbanen i 2018. Strekningen hadde flere år med krympende antall passasjerer, før den i 2018 opplevde en svak oppgang, ifølge SJs beskrivelser. De regner med en passasjervekst på 38 prosent innen utgangen av 2030.