Staten bevilger stadig mer penger til skogsvegbygging.

Får mest skogsvegpenger

Trøndelag får størst andel av ekstrabevilgningen til skogsvegbygging i 2019. Pengene utløser hogst av mye hogstmoden skog.

Søknadene klare: – At Trøndelag får relativt mye av ekstrapotten på 12 millioner kroner som direktoratet har til ekstra rådighet i år, er nok litt på grunn av at vi har søknadene liggende klare og dermed kan gi direktoratet god dokumentasjon på behovet. 

Nyheter

De nye tilskuddsmidlene på 4,8 millioner kroner gir Fylkesmannen i Trøndelag en mulighet til å gi positive svar til flere av skogeiere som har søkt om tilskudd til bygging av skogsveg i år.