Uvisst når det blir laksetelling

Det er tirsdag uklart når tellinga av hvor mange laks som klarte å rømme fra SinkabegHansens oppdrettsanlegg i Tosenfjorden i Bindalen søndag kan finne sted.
Nyheter

BINDAL: Tellingen av hvor mange av de 125.000 laksene som klarte å rømme fra en merde på lokaliteten Oksbåsen søndag, vil trolig ikke komme i gang før tidligst etter onsdag.