Sandvik svarer Hallem om konkurranseutsetting

– Senterpartiet bør i respekt for velgerne avklare før velgerne stemmer - hvilken politisk kurs de velger etter valget.
Nyheter

– Arbeiderpartiet har flere ganger samarbeidet med høyresida selv, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet. Han synes LOs kritikk mot Sp er urimelig.