Vy regnet med 76 prosent passasjervekst på Trønderbanen

Eksplosiv vekst skulle drives fremover av halvtimesavganger mellom Melhus og Verdal fra 2022.

STOR ØKNING: Vy hadde langt større tro på passasjervekst på Trønderbanen enn anbudskonkurrent SJ hadde.   Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Nye, ytterligere avsladdede dokumenter fra anbudsrunden om Trafikkpakke 2, viser at Vy så for seg en passasjervekst på 76 prosent på Trønderbanen innen utgangen av 2030. Det ville betydd en økning fra dagens nivå på rundt 1,5 millioner reisende, til nærmere 2,65 millioner. SJ regnet en passasjervekst på rundt 45%, til nesten 2,2 millioner.