Bjørøya går inn i Osan Settefisk AS

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya forsterker det mangeårige samarbeidet når Bjørøya går inn som medeier i Osan Settefisk AS.

Utvider samarbeidet: Frank Øren (fra venstre) i Midt-Norsk Havbruk og Per Anton Løfsnes i Bjørøya utvider og forsterker den mangeårige samdriften, når Bjørøya Holding AS kjøper seg inn i det tidligere MNH-eide Osan Settefisk AS. Styreleder i Osan Settefisk AS, Roald Dolmen, mener det utvidede eierskapet er viktig for laksekameratenes felles smoltstrategi.   Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Nyheter

YTRE NAMDAL: Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og Bjørøya AS har gjennom mange år hatt samdrift på matfiskproduksjon. Nå forsterkes det formelle partnerskapet til også å omfatte produksjon av settefisk, forteller selskapene i en pressemelding.

Den 9. juli signerte partene avtalen som sikrer Bjørøya Holding AS 34 prosent av aksjene i tidligere MNH-eide Osan Settefisk AS. Dette skjer gjennom utstedelse av nye aksjer i Osan Settefisk AS.

Smolt sentralt i samarbeidet

Samdriftspartenes tilgang til settefisk er samtidig samlet i ett selskap. Osan Settefisk AS har overtatt alle MNHs aksjer i Flatanger Settefisk Holding AS – som eier Flatanger Settefisk AS. De to settefiskanleggene, med en samlet produksjonstillatelse på 15 millioner smolt, blir sentrale i partnerskapets smoltstrategi.

Samdriften MNH og Bjørøya får nå felles tilgang til smolt fra anleggene i både Flatanger og Nærøy. Det tettere samarbeidet om settefisk er en naturlig utvikling av selskapenes mangeårige samarbeid om matfiskproduksjonen, skrives det i pressemeldingen.

Nytt resirkuleringsanlegg

Osan Settefisk AS investerer nå om lag 275 millioner kroner i første byggetrinn på et nytt, moderne resirkuleringsanlegg. Første innlegg av rogn i RAS-anlegget skjer i løpet av høsten. Det utvidede eierskapet legger godt til rette for et byggetrinn to med en samlet produksjonskapasitet på 2.000 tonn på land med muligheter for produksjon av storsmolt på 800 gram.


Vedlagt foto (1907_FrankØren_PerAntonLøfsnes_RoaldDolmen):