Foreldrene ber Riksadvokaten se på henleggelsene

Foreldrene til Andreas Hindberg Falstad (14), som døde ved Skogn ungdomsskole torsdag 15. desember 2016, ber Riksadvokaten vurdere påtalemyndighetens henleggelse av siktelsene mot Innherred interkommunale legevakt og Sykehuset Levanger.

Flere overtredelser: Foreldrenes advokat, Tanja Benum Henderson, begrunner sin påklage av henleggelsen av siktelsene mot legevakt og sykehus med at hun mener det er flere bestemmelser i Helsepersonelloven som er overtrådt i denne saken.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

EKNE: – Vi føler oss maktesløse. Vi mener det er gjort store feil, og at enkelte grupper ikke kan beskyttes når så grove feil skjer ved et helseforetak, uansett om det er manglende rutiner som ligger til grunn for det som skjedde, sier mor til Andreas, Randi Hindberg, til Trønder-Avisa.