Nær 49.000 laks registrert rømt

Ved opptelling med brønnbåten «Viknatrans» ble det i dag totalt registrert 76.115 laks i merd 1 ved lokalitet Oksbåsen.
Nyheter

BINDAL: Søndag ble det oppdaget rømming fra en av havbruksselskapet SinkabergHansens oppdrettsmerder med 125.000 laks i Tosenfjorden i Bindalen. Torsdag kunne man fastslå at det var cirka 49.000 oppdrettslaks som hadde rømt fra merden.